Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viadrozdzi drozdzi
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianot66 not66
4084 7c1f 500
Świadomości samego siebie nabieramy poprzez relacje z drugim człowiekiem; i to właśnie sprawia, że ta relacja z innym człowiekiem staje się nie do zniesienia.
— Michel Houellebecq
Reposted bySkydelanbanshewalkthemooncomfortablynumbkitsunesoba
Gdy się ucieka, ucieka się jak wilk. Nigdy po ścieżkach, którymi się kiedyś chodziło.
— Andrzej Sapkowski
Reposted byfiurka fiurka
"W sumie całe nasze życie jest takim jednym wielkim stanem paniki, powstrzymywanym głównie przez zajmowanie się chwilowo czymś innym."
— zwierz popkulturalny
Reposted byBloodEvekitsunesoba
Reposted bysuicideisselfexpressionjointskurwysyn
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viainmyveins inmyveins
5802 37ed 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPorcelanowa Porcelanowa
9211 7538 500
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viadrozdzi drozdzi
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viawelcometowonderland welcometowonderland
6339 809f 500
5469 c607
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadontaskmewhy dontaskmewhy
2233 2ca3 500
8298 1514
Reposted fromMrSatan MrSatan viavictorian victorian
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viafairyland fairyland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl