Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2288 e9f5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadrozdzi drozdzi
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viashampain shampain
0675 a27a
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viasewinglover sewinglover
Tori Amos
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa viabrefffica brefffica
5623 11a6 500

awwww-cute:

Our local police department posted this photo today to help bring in new recruits

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaprosiaczekk prosiaczekk
7551 9831 500
He lived long and prospered. Goodbye, Mr. Nimoy.
Reposted fromunfolded unfolded
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Danuta Stenka
9076 82b9
Julianne Moore watching her name being engraved on her Best Actress Oscar
Reposted fromdreamadream dreamadream viainmyveins inmyveins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunfolded unfolded
4336 1fb0
Reposted fromLukrecja Lukrecja
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

0761 5b98 500

dynastylnoire:

How my cat feels about snow

the littlest nope ever

Reposted fromsamwilson samwilson viadrozdzi drozdzi
6620 5d7a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainaya inaya
1885 3b3d
Reposted fromnikotyna nikotyna viaxnothumanalall xnothumanalall
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapinkcacaoo pinkcacaoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl