Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Danuta Stenka
9076 82b9
Julianne Moore watching her name being engraved on her Best Actress Oscar
Reposted fromdreamadream dreamadream viainmyveins inmyveins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunfolded unfolded
4336 1fb0
Reposted fromLukrecja Lukrecja
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

0761 5b98 500

dynastylnoire:

How my cat feels about snow

the littlest nope ever

Reposted fromsamwilson samwilson viadrozdzi drozdzi
6620 5d7a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainaya inaya
1885 3b3d
Reposted fromnikotyna nikotyna viaxnothumanalall xnothumanalall
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapinkcacaoo pinkcacaoo
0208 8457 500
Reposted fromoblivions oblivions viaalyeska alyeska
Recording in Progress PJ Harvey
7945 e44e 500
8239 aee8 500
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaMagnolia11 Magnolia11
Play fullscreen
you’re just too used to my honey now
Reposted fromknifeinheart knifeinheart
Reposted fromexistential existential viavictorian victorian

Reposted fromdreamadream dreamadream viavictorian victorian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl